SCPX-292 Parte B - Novias compartidas - Arioka Miu, Tamaki Kurum, Tomita Yui y Yoshikawa Aimi